Kontakt

Puni naziv udruge: Udruga Ključana i prijatelja Ključa – “Kralj Stjepan Tomašević” – Zagreb

Adresa:
Ljubijska 42
10000 Zagreb

Broj žiro računa:
2360000-1102005911

Devizni račun :
Broj : 2100372009
IBAN HR6023600001102005911
Matični broj:
2338939

Telefon:
+385 (0)22/338-069

E-mail:
blazevic.vinko@gmail.com